Global Translations
דף ביתדרושיםהצעות מחירצור קשרלקוחותתיק עבודותשרותיםאודות
ChineseItalianoPortuguêsEspañolDeutschFrançaisEnglishChoose your Language

אודות
 חזון
 הימנעות מעבודה בשבת קודש
 תיק עבודות
 דרושים
אודות / הימנעות מעבודה בשבת קודש

כל עובדי וקבלני משנה של החברה מתבקשים להמנע מלעבוד על פרויקטים של החברה בשבת קודש ובחגי ישראל. בעל החברה, דוד גרינולד, מאמין שקדושת השבת הינה
ערך עליון, ובזכותה היהודים שרדו כעם במשך אלפי שנים. גם בתקופות
הקשות ביותר שידע העם ביהודי, יותר מאשר היהודים שמרו את השבת,
השבת שמרה על היהודים.

גלובל תרגומים מכבדת את בני כל הדתות ומתנגדת לכפיה דתית מכל סוג
שהוא. גלובל דוגלת במתן זכויות העסקה שוות לכל אדם באשר הוא.

"לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה,
סוף מעשה במחשבה תחילה. לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה."

(מתוך תפילת קבלת שבת).
2003 © Global Translations LTD. All Rights Reserved